Sản phẩm trên website  là những sản phẩm chụp thật tại STUDIO của chúng tôi  và sản phẩm tham khảo. 

Để biết thông tin chi tiết hơn về sản phẩm trên website và đặt hàng:

-  Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đặt hàng: 1900 636 040
-  Liên hệ để nhận được tư vấn về kỹ thuật: 1900 636 040

Những sản phẩm đã hoàn thiện sẽ được vận chuyển đến nhà khách hàng nên hầu hết không có sẵn. Để xem trực tiếp các sản phẩm của SOFIA mời quý khách đến Nhà xưởng hoặc Show room của chúng tôi.