Giày công sở bít mũi cao 4cm (màu Da bò)

350000 200000

Màu da bò

Liệu da PU si dày, có lót lưới bên trong

Đế PVC

180521

Còn hàng

Màu da bò

Liệu da PU si dày, có lót lưới bên trong

Đế PVC